Garanti

 

 

Mükemmele odaklanmış

Proton Servis

Teknolojik açıdan oldukça karmaşık olan ve binlerce parçadan oluşan otomobillerin, periyodik bakım, onarım ve hasar sonrası onarımlara ihtiyaçları vardır. Bir çok karmaşık işlem ve bazı onarımlarda özel takım ve diagnoz araçları gerekmektedir. Proton gibi ileri teknoloji ile donatılmış otomobillerde ise bu ihtiyaç daha üst seviyededir. Ulumotoryetkili servisleri profesyonel bilgi ve deneyimleri ve en modern donanımla her türlü servis ihtiyacınızda yanınızda.

 

Sürüş keyfinizin devamı için

Uzatılmış Garanti Paketi

Uzatılmış Garanti Paketi, Ulumotor tarafından Uzatılmış Garanti Paketi ve Servis Belgesinde belirtilen koşullara tabi olarak sağlanan ticari bir garantidir. Uzatılmış Garanti Paketi, bazı istisnalar dışında tüm mekanik ve elektrik aksamın çalışabilirliğini kapsar. Ek bir ücret mukabilinde 3 yıl veya 100.000 km' ye (Hangisi önce dolarsa) kadar uzatılmaktadır.

 

  

Orijinal PROTON Parçaları

 

Eğer her parçanın pürüzsüzce birleşmesini istiyorsanız, her bileşenin ayrı bir önemi vardır. Orijinal PROTON Parçaları, PROTON'unuz için özel olarak üretilerek sıra dışı durumlarda test edilmiştir. Böylece, en uygun uyum, işlev ve kalite elde edilir. PROTON'unuzu aldıktan yıllar sonra bile rahat edebilirsiniz, çünkü Orijinal PROTON Parçalarını PROTON yetkili servisinizden her zaman isteyebilirsiniz.

 

 

1. Garanti Kapsamı :
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Garanti Tamiri olarak isimlendirilen bu onarım, parça değiştirilerek veya tamirat şeklinde gerçekleştirilir. Çıkan parçalar, tarafınıza gösterildikten sonra firmamızın malı olur. 
 
2. Garanti Süresi ve Yürürlüğe Girmesi :
Aracın teslim tarihinden itibaren başlar ve 5 yıl veya 100.000 km'dir. (Hangisi önce dolarsa).  
 
3. Tamir Süresi :
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısında birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 
4. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
*Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla,bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamını altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,
*Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
*Firmanın servis istasyonunun,servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. 
 
5. Malın Kullanma Kılavuzunda Yer Alan Hususlara Aykırı Kullanılmasından Kaynaklanan Arızalar Garanti Kapsamı Dışındadır. Garanti Kapsamına Girmeyen Durumlar, Hatalı Kullanım :
*Firmamızın dağıtımını yapmadığı araçlardaki arızalar.
*Teslim tarihinden itibaren 5 yıl veya 100.000 km' yi geçmiş araçlardaki arızalar.
*Kullanım kitabında tavsiye edilen periyodik bakımların (günlük bakım, periyodik bakımlar, parçaların periyodik değişimi vs.) yapılmamış olması veya firmamız tarafından belirlenmiş yetkili bayi servis merkezleri dışındaki yerlerde bakım, ayar ya da tamire girmesi sonucu oluşabilecek arızalar.
*Firmamızın kabullenmediği modifikasyonlar ( motor tune-up, araç yüksekliğinin değiştirilmesi, lambaların azaltılması veya arttırılması vs. ) sonucu oluşan arızalar.
*Yarışma veya ralli gibi nedenlerden aracın aşırı zorlanması ( normalde araç geçmeyen yerlerdeki kullanımdan kaynaklanan sorunlar. )
*Proton tarafından onaylanmayan, aksesuar kullanımı veya kullanma kılavuzunda belirtilen nitelikte olmayan yağ, yakıt, hidrolik ve diğer sıvıların ( motor yağı, fren hidroloği, radyatör sıvısı, yakıt vs. ) kullanımından oluşan arızalar.
*Deprem, fırtına, sel, dolu, çığ, heyelan, yangın gibi doğal afetlerden kaynaklanan sorunlar.
*Duman, kimyasal sıvılar, asit yağmurları, ilaçlar, kuş pisliklerinden, böcek pisliği, hayvan kanı ve deniz suyu ve tuzu, yol tuzlarından kaynaklanan boya, nikelaj sorunları.
*Kullanıcının günlük bakımları uygulamaması sonucunda yağ, soğutucu, hidrolik seviyelerinin normal düzeyde olmamasından kaynaklanan arızalar.
*Kaporta, cam, plastik aksamda dış etken ile oluşan çatlak, kırık, çizilme.
*Kaza, taş çarpması, çizilmesi, ezik, kasise çarpma, çukura düşme gibi harici etkiler ile oluşabilecek;
  -ön düzen, 
  -lastik, 
  -süspansiyon geometrisi arıza ve ayarsızlıkları. 
*Aracın uygun olmayan oto şampuanı veya fırça ve bezlerle yıkanması neticesinde oluşan boya kaporta problemleri.
*Kirli, hileli ve yanlış yakıt kullanımı sonucunda, motorun, yakıt hatalarının, filtrelerin, şamandıraların, yakıt pompası, egzoz sisteminin, katalitik konvertörün veya sensörlerinin arızalanması.
*Sürücü ihmal ve kusurundan kaynaklanan arızalar. ( Düşük lastik basıncı ile sürme gibi )
*Aşırı sıcak ve soğuk su ve sıvılarla birlikte, aşırı basınçlı su ve sıvılarla veya uygun olmayan temizlik maddeleri ile yapılan yıkamalar nedeni ile oluşan arızalar ( özellikle boya ve kaporta parçaları için ) 
*Parlatıcı, koruyucu, koku giderici vs gibi amaçlarla kullanılan silikon, parfüm vb maddelerin kullanımından kaynaklanan;
  -aracın kumaş veya iç kaplamalarındaki yüzey bozulmaları, 
  -deri veya vinil yüzey ve kaplamalarda çatlak, kırık, 
  -renk değişimi, buruşma, kabarma, soyulma vs gibi durumlar. 
*Aracın hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek arızalar. ( debriyaj baskı ve balatası : seyir halinde sürekli debriyaja basmak veya ayağı sürekli debriyaj pedalı üzerinde tutmak, kar ve yağmurda veya yokuşta zorlamak gibi. )
*Aracın cila, boya veya nikelaj kaplı kısımlarında uzun süre temizlenmemesi neticesinde, toz, çamur, egzoz gazı vs. etmenler neticesinde oluşan boya bozulması, sararma, paslanma ve oksitlenmeler.
*Üreticinin kendisinin gerekli görmediği için o şekilde ürettiği bölümler için ilave olarak talep edilebilecek boya, cila, yalıtım vs gibi ek işlemler.
*Aracın cam ve cam silecek lastikleri gibi bölümlerinin kir ve toz neticesinde çizilmesi veya bozulması.
*Kornanın uyarı amacı dışında, uzun süreli basılı tutulması ile oluşan arızalar.
*Motor yağı, motor soğutma suyu, şanzıman ve diferansiyel yağlarına ilave her türlü katkı maddeleri ilave edilmesi neticesinde oluşan arızalar.
*Aracın alışma periyodu olan ilk 300 km içerisinde frenlerin aşırı zorlanmasından kaynaklanan arızalar.
6. Karşılanmayan Masraflar :
*Normal kullanım sonucu zamanla aşınan parçalar periyodik bakımlara ait parça ve işçilik giderleri ile sarf malzemeleri ve temizlik masrafları. (Herhangi bir fabrikasyon hata olmaması halinde balatalar, filtreler, yağlar, bujiler, debriyaj balatası, fren balataları, silecekler, lastikler, ampüller vb parçalar kapsam dışıdır.)
*Yetkili Proton servisleri dışında yapılan tamiratlara ait ücretler.
*Kullanımından dolayı, klima gazı, yağ ve hidroliklerin değiştirilmesi veya ilave edilmesi için gerekli masraflar.
 
7. Kullanıcının Uyması Gerekenler :
*Aracı rahat ve emniyetli bir şekilde kullanabilmeniz için uygun kullanım ve bakım gerekmektedir. Bu yüzden kullanım kitabında belirtildiği şekilde aracınızı kullanınız.
*Kullanıcı kitaplarınızda tavsiye edilen kullanıcı tarafından yapılması gerekli günlük bakımlar ve yetkili servislerde yaptırılması zorunlu periyodik bakımların eksiksiz olarak yaptırılması gerekir.
 
8. Garanti Sınırları :
* Türkiye sınırları içerisinde satılan ve kullanılmakta olan Proton marka araçlar için belirtilen süre ve koşullar dahilinde olmak üzere geçerlidir.
 
9. Tüketici :
Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 
10. Ürün Ekonomik Ömrü : 10 yıldır.
 
11. LPG Montaj ve Garantisi Hakkında :
Proton garantisi yalnızca Ulu Motor ve Proton yetkili satıcı ve servisleri tarafından satılan ve montajı yapılan Atiker ve Prins marka LPG kitleri için geçerlidir.Farklı yerlerden temin edilip farklı yerlerde takılan prins ve Atiker marka LPG kitleri ve söz konusu kitin takıldığı araç garanti kapsamında değildir.Ulumotor ve proton yetkili servisleri ve satıcıları harici temin edilip araca taktırılan lpg kitlerinin sebep olduğu her türlü arızadan firmamız sorumlu değildir.escort izmir cesme escort cigli escort dikili escort foca escort